Cmentarz
bazylikamikolow.pl

Regulamin cmentarza rzymskokatolickiej parafii Świętego Wojciecha w Mikołowie

Informacja
W tym roku upływa termin opłat, przedłużenia miejsc grobowych dokonanych w 2003 r. Prosimy o kontakt z kancelaria parafialną.

Na prośbę parafian, zwłaszcza osób starszych, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie opiekować się grobami swoich bliskich prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Cmentarz parafialny w internecie


 

Zarządzającym cmentarzem jest Proboszcz Parafii.

 1. Cmentarz jest miejscem świętym* przeznaczonym do grzebania zmarłych.
 2. Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania.
 3. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania porządku i czystości. Dzieci do siedmiu lat mogą na cmentarzu przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Na cmentarzu zabrania się:

  1) poruszania się pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządzającego cmentarzem lub osoby upoważnionej
  2) wprowadzania zwierząt,
  3) zanieczyszczania cmentarza,
  4) samowolnego usuwania drzew i krzewów,
  5) wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
  6) prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam i wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsc.

 5. Pozostałości po wystroju grobu (kwiaty, znicze itp.) należy składować w miejscu do tego wyznaczonym. Elementy po remoncie bądź rozbiórce grobu/nagrobka oraz gruz należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie.
 6. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno wykonywać robót lub prac związanych z:

  1) chowaniem zwłok,
  2) kopaniem grobu,
  3) ekshumacją zwłok, bądź przeniesieniem ich do innego miejsca,
  4) budową muru murowanego, lub wzniesieniem nagrobka (konieczność ustalenia gabarytów i wykonawstwa zgodnego z zasadami wiedzy technicznej zapewniającej bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania),
  5) remontem grobu lub nagrobka (np. naprawa, bądź naprawa płyty nagrobnej lub tablicy),
  6) ustawianiem ławki związanej z gruntem, ustawieniem kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
  7) Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.
  8) Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do pochówku może nastąpić tylko za zgodą opiekuna miejsca grobowego. Natomiast jeśli nie jest przedłużona rezerwacja na kolejne 20 lat,grób może zostać przejęty przez zarządcę cmentarza i użyty do ponownego pochówku.
  9) Zarząd cmentarza nie odpowiada za straty spowodowane dewastacją i umyślnym zniszczeniem grobu.

*Por.KPK,kan. 1205 , kan. 1210,kan.1240,kan.1243

 Segregacja na cmentarzach w Mikołowie

Już na wielu cmentarzach wprowadzona została segregacja odpadów komunalnych.

W pojemnikach żółtych oznaczonych napisem „PLASTIK” wrzucać należy:

 • Elementy zniczy wykonane z twardego plastiku (różne ozdoby, podstawy i nakładki),
 • Puste doniczki po żywych kwiatach,
 • Plastikowe podstawki, wazony itp.
 • Metalowe części zniczy ( pokrywki ) i inne akcesoria metalowe
  UWAGA! NIE WRZUCAMY DO PLASTIKÓW wkładów plastikowych nawet całkowicie wypalonych.

W pojemnikach zielonych na szkło z napisem „SZKŁO” wrzucać należy:

 • Puste znicze szklane ( niezanieczyszczone woskiem i bez elementów ozdobnych wykonanych z metalu lub z plastiku)
  Wszystkie inne, nie wymienione wyżej odpady (elementy wieńców czy stroików) wrzucamy do kontenera i pojemnika na odpady zmieszane !!!

  PAMIĘTAJMY, ŻE PROWADZENIE SELEKCJI ODPADÓW NA CMENTARZACH RÓWNIEŻ JEST NASZYM OBOWIĄZKIEMParafia Świętego Wojciecha
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2
43-190 Mikołów

+48 32 226 02 07


Konto bankowe:
52 1240 1330 1111 0011 0801 7819

Jak do nas dojechać