Intencje mszalne
bazylikamikolow.pl

SOBOTA – 24 luty 2024 r. 

6.30 Za + Edwarda WRÓBEL (greg.)

8.00   
I Za + matkę Elżbietę BIELICH i syna Zygmunta.
II Za + Leokadię JACH, w 30-ty dzień po śmierci, od wnuka Łukasza i wnuka Bartłomieja z rodziną.
18.00     
I Za + ojca i dziadka Jana CYRAN w 7 r. śmierci oraz jego żonę Teresę, z prośbą o życie wieczne dla nich.
II Za + żonę Ewę ŁAWNIK-SUCHOŃ w 1 r. śmierci, z prośbą o dar życia wiecznego dla niej.
III Za ++ rodziców Helenę i Franciszka BOJDOŁ, brata Jana i wszystkich ++ z rodziny BOJDOŁ.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 luty 2024 r.

06.00 ZA PARAFIAN.

07.30 Za + Leokadię JACH, o dar nieba dla niej, od Marka i Grzegorza BIEG oraz Antoniny ŚWIERC.

09.00 SUMA: Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, z prośbą o uświęcenie kapłanów oraz o dobre, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, od wspólnoty Żywego Różańca.

10.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstaw. MBM Matki Miłosierdzia i św. Wojciecha, z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Danuty FILIPIAK z okazji kolejnej rocznicy urodzin i w intencji całej rodziny.

10.30 Do Op. Bożej, z podzięk. za dar życia, z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz opiekę Anioła Stróża i MBM dla Jasia i Judytki JUROWICZ z okazji urodzin.

12.00 Do Op. Bożej, z podzięk. za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski oraz opiekę MBM dla Gizeli SPYRA z okazji 93 r. urodzin i w intencji rodziny.

14.00 Do Bożej Op., z podzięk. za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę żywej wiary i opiekę Anioła Stróża dla Aleksandra SKRZYPCZYK z okazji 1 r. urodzin oraz w intencji siostry Klary, rodziców i całej rodziny.

15.00 Droga Krzyżowa dla dzieci

16.30 Gorzkie Żale i Kazanie Pasyjne

17.30 Za + Edwarda WRÓBEL (greg.)

19.00 Do Op. Bożej, przez wstaw. Św. Wojciecha, z podzięk. za dar życia i wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MBM dla Marcina BARCZYK z okazji urodzin.

PONIEDZIAŁEK –26 luty 2024 r. 

6.30 Za + Edwarda WRÓBEL (greg.)

8.00 Za + Józefa DZIEWIOR w kolejną roczn. śmierci oraz za ++ z rodziny.

18.00    
I Za ++ rodziców Julię i Eugeniusza MALINOWSKICH, Annę i Stanisława PLUTÓW, brata Wiesława oraz ++ z rodziny MALINOWSKICH i PLUTÓW.
II Za + Józefa MICHALAK w 30. dzień po śmierci.
III Msza św. wspólna za ++ polecanych.

WTOREK – 27 luty 2024 r.

6.30 Za + Edwarda WRÓBEL (greg.)

8.00 Do Bożej Opatrzności, z podzięk. za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Reginy KORUS z ok. 92 r. urodzin, od córki Barbary i wnuka Marcina 

18.00    
I Za + Andrzeja WIĘCKOWSKIEGO (greg.).
II Za ++ rodziców Janinę i Bolesława ROZWADOWSKICH, męża Jana SIDEŁKO, ++ dziadków, pokrewieństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące, o dar życia wiecznego.
III Za + mamę Małgorzatę WYŻGOŁ, w 2. r. śmierci, jej męża Antoniego i ++ z rodziny.

ŚRODA – 28 luty 2024 r.

6.30 Za + Edwarda WRÓBEL (greg.)

8.00 Do Bożej Opatrzności z prośbą o dalszą opiekę i dary Ducha Św., oraz wstaw. MBM w int. Anny MICHAŚ z ok. urodzin oraz w int. Michaliny CZUBAK.

18.00    
I Za + Andrzeja WIĘCKOWSKIEGO (greg.).
II Za + Jana SZLACHCIC, od Marii i Stanisława CHORZĘBA.
III Za + córkę Klaudię PAWĘZKA we wsp. urodzin, z prośbą o dar nieba.
IV Za ++ rodziców Ludwika i Wiktorię GOLDA, Alojzego i Elżbietę SEKUŁA, braci Mariana i Stefana oraz Elżbietę SEKUŁA, siostrę Małgorzatę i jej męża Sylwestra RYŚ, ++ Iwonę i Wojciecha BRYSZ oraz szwagrów Eryka RYGULSKIEGO i Ireneusza BARANOWSKIEGO, o dar życia wiecznego.

CZWARTEK – 29 luty 2024r. 

6.30 Za + Edwarda WRÓBEL (greg.)

8.00 Za + Zofię JONDERKO, w 30. dzień po śmierci.

18.00  
I Za + Andrzeja WIĘCKOWSKIEGO (greg.).
II Za + córkę Agnieszkę KAPAŁA oraz męża Stefana STRZODA, o dar nieba.
III Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MBM dla Bogusława BASIURA, z ok. urodzin.
IV Za + Annę ORSZULIK, w 30. dzień po śmierci.

I PIĄTEK – 1 marzec 2024 r. 

6.30  
I Za + Andrzeja WIĘCKOWSKIEGO (greg.).
II Za + Irmgardę BRANDENBURG z d. MOTYSSEK we wsp. urodzin, o dar życia wiecznego.
III Za ++ Wiktorię i Romana KOPIEC, braci, bratowe i bratanków.

8.00  Wotywna: 
I Do N.S.P.J w intencji czcicieli a szczególnie adorujących Najświętszy Sakrament.
II Jako wynagrodzenie N.S.P.J. za grzechy świata oraz w intencji członków Straży Honorowej Najśw. Sakramentu.

8.45 Droga Krzyżowa

17.00 Droga Krzyżowa

18.00 Za + Marię BARON, z prośbą o dar życia wiecznego dla niej.

SOBOTA – 2 marzec 2024 r. 

6.30  Za + Andrzeja WIĘCKOWSKIEGO (greg.).

8.00  Wotywna: 
I Przez wstaw. Niepok. Serca N.M.P. jako wynagrodzenie za grzechy świata w intencji czcicieli oraz członków Żywego Różańca oraz wstaw. sł. Ks. Franciszka Blachnickiego z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla członków Róży Różańcowej nr 21 i ich najbliższych oraz za ++ z tej Róży.
II Do Bożej Opatrzności, z podzięk. za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę żywej wiary i opiekę Anioła Stróża dla Magdaleny Kaczmarek z ok. 9 r. urodzin.

18.00     
I Za + ojca Czesława WIORA w 25 r. śmierci, matkę Gertrudę we wsp. urodzin, ++ dziadków Karola i Jadwigę MORCIŃSKI, Edwarda i Klarę WIORA oraz wujka Józefa.
II Za ++ rodziców Helenę i Henryka KOCJAN, ++ dziadków Ryszarda i Martę KOCJAN, Janinę i Mariana FLORCZYK.
III Za ++ Helenę BLADOWSKĄ z rodziną.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU –  marzec 2024 r.

06.00 ZA PARAFIAN.

07.30 Do Bożej Opatrzności, z podzięk. za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę żywej wiary oraz dobry wybór drogi życiowej w intencji Zuzanny GOŁUCH z ok. 18 r. urodzin.

09.00 SUMA: Za + Bernarda OKOŃ we wsp. urodzin, o dar nieba, od sąsiadów.

10.00 Za + Marię DOBROWOLSKĄ w 1. r. śmierci, męża Jerzego oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

10.30 Za + Andrzeja WIĘCKOWSKIEGO (greg.).

12.00 Jubileusze wolna intencja

14.00 Do Bożej Opatrzności z podzięk. za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę MBM w int.  Tomasza KOŁODZIEJ z ok. 50 r. urodzin oraz w int. całej rodziny (Te Deum)

15.00 Droga Krzyżowa dla dzieci

16.30 Gorzkie Żale i Kazanie Pasyjne

17.30 Za + Krystynę NIEDZIELSKĄ w 3. r. śmierci, o dar nieba, od rodziny.

19.00 Za + Ks. Kazimierza SZALASTĘ oraz ++ Adama KRZYMYKA i Jana WOLNEGO, o dar nieba