Aktualności

Informacja

Strona Bazyliki Św. Wojciecha w Mikołowie, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - zobacz więcej na ten temat

Wielki Tydzień


Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.     Niedziela Palmowa     Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, brać w nich czynny udział, a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.

     W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy i organizuje procesję. Wszystkie Msze św. odprawia się tak, aby były wspomnieniem uroczystego wjazdu Prana Jezusa do Jerozolimy, a szczególnie przypomina nam o tym, specjalny obrzęd przed Mszą św. i poświęcenie palm. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.


 

 


Wielki CzwartekWielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to więc święto wszystkich kapłanów. Jest to dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele kapłanom zawdzięczamy. Św. Jan Maria Vianney napisał:

 
„Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, ciągle kapłan. A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu kapłana.”


Drodzy Kapłani dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia za Nim. Dziękujemy za Waszą pracę w naszej parafii. Dzięki Wam – my możemy przybliżać się do Chrystusa. Za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana – z głębi serca dziękujemy! Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas. Chcemy Was zapewnić, że każdego z Was codziennie otaczamy swoją modlitwą, a dziś – w dniu Waszego święta czynimy to w sposób szczególny.


Życzymy Wam, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie. Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze, a także realizacji osobistych pragnień. A przede wszystkim życzymy, abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość!


Szczęść Wam Boże!

****

Modlitwa Arcybiskupa Katowickiego do Chrystusa Kapłana

i Żertwy

(na podstawie Litanii oraz fragmentów „Pieśni o Bogu ukrytym” i „Pieśni o słońcu niewyczerpanym” Karola Wojtyły)

 


 Wielki Czwartek 2014    W Wielki Czwartek roku 2014 na kolanach wołamy do Boga w Duchu Świętym słowami litanii do Chrystusa Kapłana i Żertwy oraz strofami pieśni Karola Wojtyły

..o Bogu ukrytym” i „...o słońcu niewyczerpanym”.

1.
Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem
Nie przefruniesz tamtędy jak ptak.
Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej,
aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna.

Wtedy – patrz w siebie. To Przyjaciel,
który jest jedną iskierką, a całą Światłością.
Ogarniając sobą tę iskrę,
już nie dostrzegasz nic
i nie czujesz, jaką jesteś objęty Miłością.

Panie Jezu Chryste, Synu Boży i Człowieczy. W godzinie naszego liturgicznego zgromadzenia klękamy przed Tobą, my kapłani archidiecezji katowickiej, zanurzeni w Twojej arcykapłańskiej modlitwie i w miłości Twego Serca. Ze wzruszeniem wspominamy święty dzień Wieczernika – ten Wielki Czwartek – w którym ustanowiłeś Najświętszą Eucharystię oraz kapłaństwo służebne, dwa sakramenty złączone nierozerwalną więzią.
Wspominamy dzień naszych święceń – diakonatu i prezbiteratu w sakralnej przestrzeni tej katedralnej świątyni; wspominamy nasze adsum i promitto. I głośne: chcę z Bożą pomocą!
To była odpowiedź na Twój wybór; wybrałeś nas na swych uczniów i uczyniłeś swymi przyjaciółmi, powierzając naszym niegodnym dłoniom pieczę nad świętym Pokarmem i Napojem, krzepiącym głodne miłości Bożej ludzkie serca na drodze do Twego królestwa.
Uwielbiamy Cię i błogosławimy Ciebie, wdzięczni za życiodajny dar Eucharystii i zdumieni darem kapłaństwa, zdumieni łaską zamkniętą w kruchych, glinianych naczyniach naszych serc.

2.
Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości,
Tak blisko naszych oczu.
Zdawało się sercom otwartym, zdawało się sercom prostym,
Że zniknął w cieniu kłosów…

Wpatrujemy się dzisiaj w Ciebie, jak to czynimy każdego dnia, kiedy klękamy przy Twoim ołtarzu, aby zobaczyć w Tobie, jakby na nowo, z nowym entuzjazmem i zapałem, Kapłana ustanowionego przez Ojca na wieki na wzór Melchizedeka;
Kapłana namaszczonego Duchem Świętym i mocą;
Kapłana wielkiego, wziętego z ludu i dla ludu ustanowionego;
Nowego Mojżesza prowadzącego nas po drogach czasu przez wszystkie czerwone morza historii.
Chcemy dziś dostrzec w Tobie Kapłana – Jedynego Pośrednika i Zbawiciela Człowieka - Prawdziwy Przybytek Boga, objawiającego nam przyszłe dobra.

3.
A kiedy uczniowie łaknący łuskali ziarna pszenicy,
jeszcze głębiej zanurzył się w łan.
- Uczcie się, proszę, najmilsi, ode mnie tego ukrycia.
Ja, gdzie ukryłem się, trwam.

W dniu naszych święceń sakramentalną łaską upodobniłeś nas do Siebie i dałeś nam zadanie, abyśmy namaszczeni Duchem Świętym i mocą stawali się przez nasze życie jak Ty: święci, nieskalani, wierni, miłosierni, dobroczynni, pałający gorliwością o Boga i ludzkie dusze. Abyśmy posłani, głosili dobrą nowinę ubogim, opatrywali razy serc złamanych, obwieszczali rok łaski od Pana.
Przed Twoim kapłańskim obliczem klęczymy dziś, świadomi miary naszego niepodobieństwa do Ciebie. Głosimy dobrą nowinę ubogim, ale nie pocieszamy zasmuconych; często zamiast wieńca dajemy popiół, szatę smutku, zamiast olejku radości.
Ty, któryś jest na wieki doskonały, siedzący po prawicy Ojca, któryś otwarł nam drogę nową i żywą, któryś umiłował nas i obmył z grzechów Krwią swoją, któryś siebie samego wydał na ofiarę i hostię dla Boga, wstawiaj się za nami przed obliczem Ojca, aby miał miłosierdzie dla nas i wyrozumienie, kiedy – jak ludzie małej wiary- nie nadążamy za Tobą!

4.
Ojcze, ręce odjęte z Twych ramion
spoję z drzewem odartym z zieleni,
bladym światłem pszenicznym nasycę
ten blask, który w kłosy zamienisz.

 

Swoim życiem, zwłaszcza w tych świętych dniach Triduum Sacrum, ukazujesz nam, że kapłan to nie tylko szafarz Twoich sakramentów, ale przede wszystkim ofiara za życie świata. Sam nią się stałeś – ofiarą świętą i niepokalaną, uroczystą ofiarą przejednania, chwały i pokoju, przebłagania i zbawienia.
Jezu, Moście między ludźmi i Ojcem, jedyny Rzeczniku i Orędowniku ludzkich spraw, naucz nas bycia prawdziwą ofiarą, darem całopalnym składanym codziennie na ołtarzu życia. Ucz nas kochać i służyć do końca!
Pomóż nam zachować radość i entuzjazm z dnia naszych święceń, gorliwość w spełnianiu naszych świętych obowiązków, niech nie gaśnie w nas Twoja troska o zbawienie ludzi, o ich jednanie z Ojcem, o bycie dla nich mostem i drogą do życia wiecznego. Udziel nam siły do wytrwania aż po „Wykonało się”.

5.
Proszę Cię, byś mnie ukrywał
w miejscu niedostępnym,
w nurcie cichego podziwu…

Proszę Cię, byś mnie osłaniał
od tej strony, co zapada w mrok…

Szczególnie od tej strony, co zapada w mrok, w ciemność, w grzech, proszę Cię, abyś mnie, abyś nas osłaniał!
W tej godzinie Twojej i naszej modlitwy przyjdź nam z pomocą i wybaw nas od zła wszelkiego, od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła przez filozofię „jakoś to będzie”; strzeż przed grzechem świętokradztwa, broń od ducha niepowściągliwości, od pogoni za pieniądzem i jego gromadzeniem, od wszelkiej chciwości, od bezprawnego używania i zagarniania majątku kościelnego, od miłości świata, jego blichtru i pychy; od biegania do światła kamer; od niegodnego i bezmyślnego sprawowania świętych Tajemnic.

6.
Jest we mnie kraina przeźroczysta
w blasku jeziora Genezaret –
i łódź… i rybacza przystań,
oparta o ciche fale…
i tłumy, tłumy serc,
zagarnięte w Jedno Serce,
przez Jedno Serce najprostsze,
przez najłagodniejsze –

A to wszystko: ta kraina i rybacza przystań,
i toń taka przeźroczysta,
i Postać taka bliska –

a to wszystko przez Punkt jeden Biały
z najczystszej bieli
objęty w sercu człowieczym
krwawym przepływem czerwieni.

Współczesny człowiek i świat okazując nam czasem nienawiść i niechęć, bywa do niej sprowokowany grzechami, naszymi grzechami. Dlatego błagając o Twe miłosierdzie prosimy, abyś nas zachował w świętej pobożności, napełnił duchem Twego kapłaństwa, umocnił serca i usta, by strzegły tajemnic Twej wiary i wiedzy płynącej z sakramentu pojednania.
Daj nam odwagę i wytrwałość pracy w Twojej winnicy, tak w jej centrum, wśród sprawiedliwych i wiernych, jak i na obrzeżach, marginesach, peryferiach Twego Kościoła – zwłaszcza tam, gdzie zagubione owce czekają na pasterzy, którzy będą ich szukać z Ewangelią nie przecenioną, a znalezione przyprowadzać z powrotem do źródła czystego.
Źródło czystości – pomnóż siły do przeżywania życia w dokonanym wyborze, w bezżeństwie i czystości „dla Królestwa Niebieskiego”.
Uczyń nas w mrokach tego czasu gorejącymi pochodniami Twojej miłości i przykładami dla młodych, aby poruszeni kapłańskim świadectwem życia odpowiedzieli na głos Twego powołania.
Wołamy dziś o nowych i świętych robotników w winnicy Kościoła, o nowych apostołów narodów, o misjonarzy, świadków Twojej miłości, cichej i ukrytej, a stale obecnej. Poślij robotników na swoje żniwo, bo chyba nie jesteśmy, chociaż wołamy „Marana tha” – ostatnim ogniwem ewangelizacji.
Jezu, Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy Twoją ofiarą, którą w naszej wielkoczwartkowej wspólnocie celebrujemy za siebie nawzajem, wysłuchaj nas i bądź nam miłościw; nie porzucaj nas!
Bądź z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata; ucisz burze na wszystkich akwenach świata; niech nastanie głęboka cisza...I pomóż nam zarzucać sieci na nowo.... Amen.

 

 Wielki Piątek

W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu, Pańskiego.Wielka Sobota


W tym dniu święci się pokarmy. W Polsce wierni przynoszą w pięknie przystrojonych koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie : chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła c'ę w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów, Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem


 

 

 

 

 

 

Modlitwa do św. Józefa za Kościół

 Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybranej dziatwy Chrystusowej, oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej. Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

PAPIESKIE INTENCJE  MODLITEWNE 

NA

Kwiecień

  • Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
  • Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.Oremus pro beatíssimo Papa nostro Franciscum. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus. Amen.


Boże Wszechmogący, któryś ustanowił FRANCISZKA widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj następcę Piotra świętego zawsze swą łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia; pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się Boże, nad nim, za przyczyną Najśw. Maryi Panny i wszystkich świętych, oraz dozwól, Ojcze niebieski, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Amen.

 

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanówO Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

św. Tereska

Zapraszamy do pobrania aktualnego Katalogu publikacji dostępnych w Bibliotece Parafialnej.