Aktualności

Informacja

Strona Bazyliki Św. Wojciecha w Mikołowie, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - zobacz więcej na ten temat

Listopad - szczególnym miesiącem modlitwy wypominkowej.


Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której bezpośrednia tradycja sięga X wieku. Jeszcze wcześniej w starożytności w Kościele pierwotnym, podczas przygotowywania darów ofiarnych odczytywano tzw. „dyptyki”, czyli kartki, na których wypisywano imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, budowniczych kościoła, ale także imiona zmarłych męczenników, biskupów, rodziców, dobrodziejów... Pierwsi chrześcijanie modląc się w ten sposób okazywali wdzięczność tym, którym cokolwiek zawdzięczali. Rodziło się przekonanie o świętych obcowaniu – wszyscy jesteśmy Kościołem – wspólnotą wielkich i małych, żyjących i zmarłych...
Następnie – ponieważ wyczytywanie wszystkich imion trwało bardzo długo – zdecydowano, że za zmarłych odprawiano msze św., podobnie jak to robimy dzisiaj, i wtedy modlono się i wyczytywano ich imiona.
Od około X wieku wrócono do zwyczaju osobnego odczytywania imion naszych zmarłych poprzedników i stąd wzięła się modlitwa wypominkowa, którą praktykujemy do dziś.01.listopada w kancelarii parafialnej i przed bramą cmentarną będzie można złożyć wypominki za zmarłych natomiast w niedzielę 02.listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tylko przed bramą cmentarną .


Od 01 do 08 listopada zapraszamy na różaniec za zmarłych na godz. 17.30, natomiast modlitwa za zmarłych zalecanych przed każdą Mszą świętą.


 

W kancelarii można zaopatrzyć się w płytę
DVD-spacer multimedialny
po Starym Kościele.    

 

 

 

 Modlitwa o pokój Tomasza Mertona


 Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.
 
Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

 GRUPY FORMACYJNE W PARAFII  ŚW.WOJCIECHA

W MIKOŁOWIE

 

LP 

GRUPA 

TERMIN SPOTKAŃ

OPIEKUN

1.

Ruch Światło-Życie
(Oaza młodzieżowa)

Piątek,
po Mszy świętej wieczornej

Ks. Wojciech Iwanecki

2.

Dzieci Maryi

Sobota, godz. 09.3o

S.M. Vianney’a

3.

Ministranci

Sobota, godz.10.oo

Ks. Leszek Czernecki

4.

Domowy Kościół

1 raz w miesiącu
 według harmonogramu

Ks. Wojciech Iwanecki

5.

Odnowa w Duchu Świętym

Czwartek, godz.18.3o

Ks. Leszek Czernecki

6.

Grupa św. Michała Archanioła

Według ustalonego
Terminu

Ks. Dariusz Grodoń

7.

Franciszkański
Zakon Świeckich

III sobota miesiąca
po Mszy świętej o godz.08.oo

Ks. Dariusz
Grodoń

8.

Duszpasterstwo Akademickie

Co druga
sobota miesiąca

Ks. Wojciech Iwanecki

9.

Grupa Charytatywna

Okazjonalnie

Ks. Mirosław Godziek,
proboszcz

10.

Żywy Różaniec

I sobota miesiąca
po Mszy świętej o godz. 08.oo

Ks. Mirosław Godziek,
Proboszcz i Ks. D. Grodoń

11.

Schola liturgiczna

Środa
po Mszy św. wieczornej

       Pani
   Andronika
     Krawiec

12.

Schola dziecięca

Niedziela, godz. 09.3o

dr. Grażyna Bondel

13.

Krąg biblijny

Poniedziałek
po Mszy św. wieczornej

Pani
Edyta Gryt

14.

Szkółka gitarowa
dla początkujących

Sobota godz.10.3o

Ks. Leszek Czernecki

15.

Duszpasterstwo Głuchoniemych

II niedziela miesiąca
(Kościół M. B. Śnieżnej)

Ks. Sebastian Kreczmański

16.

10 Przykazań Bożych

Ostatnia
sobota miesiąca

Ks. Wojciech Iwanecki

17.

Katecheza dla dorosłych

Co  druga
środa miesiąca

Ks. Leszek Czernecki

 

Modlitwa do św. Józefa za Kościół

 Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybranej dziatwy Chrystusowej, oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej. Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

PAPIESKIE INTENCJE  MODLITEWNE 

NA

Październik

Intencja ogólna:Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.

Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.


Oremus pro beatíssimo Papa nostro Franciscum. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus. Amen.


Boże Wszechmogący, któryś ustanowił FRANCISZKA widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj następcę Piotra świętego zawsze swą łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia; pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się Boże, nad nim, za przyczyną Najśw. Maryi Panny i wszystkich świętych, oraz dozwól, Ojcze niebieski, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Amen.

 

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanówO Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

św. Tereska

Zapraszamy do pobrania aktualnego Katalogu publikacji dostępnych w Bibliotece Parafialnej.