Aktualności

Informacja

Strona Bazyliki Św. Wojciecha w Mikołowie, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych - zobacz więcej na ten temat

29.sierpnia br. nasza parafia organizuje wyjazd do Częstochowy. Msza święta przed obrazem MB Częstochowskiej o godz. 09.30, następnie Droga Krzyżowa. Wyjazd z parkingu przy bazylice św. Wojciecha o godz. 06.30.

Zapisy w kancelarii parafialnej.

 

Ze względu na duże zainteresowanie parafian miejscami grobowymi na naszym cmentarzu,  

groby zaniedbane i opuszczane

są przygotowywane i przekazywane do bieżącego pochówku.

 

 

Osoby odpowiedzialne za miejsca grobowe, które do tej pory nie potwierdziły dalszej kontynuacji i chęci zatrzymania miejsca, a upłynęło 20 lat od ostatniego pochówku proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.

 

Modlitwa do św. Józefa za Kościół

 Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w utrapieniu naszym, a wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej także błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Panną łączyła i przez ojcowską troskliwość, jakąś Dziecię Jezus otaczał, wejrzyj okiem miłosierdzia na dziedzictwo, które Jezus Chrystus Krwią swoją odkupił i ratuj nas w potrzebach naszych swą potęgą i przyczyną. Strzeż, o troskliwy Stróżu Najświętszej Rodziny, wybranej dziatwy Chrystusowej, oddal od nas, najdroższy Opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia. Przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ocaliłeś Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęski wszelakiej. Otocz każdego z nas nieustającą pomocą, abyśmy za Twoim przykładem i z Twoją pomocą mogli pobożnie żyć, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

PAPIESKIE INTENCJE  MODLITEWNE 

NA

Sierpień  • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.
  • Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.

 


Oremus pro beatíssimo Papa nostro Franciscum. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus. Amen.


Boże Wszechmogący, któryś ustanowił FRANCISZKA widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj następcę Piotra świętego zawsze swą łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia; pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się Boże, nad nim, za przyczyną Najśw. Maryi Panny i wszystkich świętych, oraz dozwól, Ojcze niebieski, aby nas wszystkich zaprowadził z sobą do żywota wiecznego. Amen.

 

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanówO Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

św. Tereska

Zapraszamy do pobrania aktualnego Katalogu publikacji dostępnych w Bibliotece Parafialnej.